Ukierunkowana zmiana zachowania – HR business case

Ten wątek będzie o tym, jak wykorzystano grywalizację do zmiany zachowania pracowników pewnej organizacji. Przykładem będzie firma DirectTV zatrudniająca około 800 informatyków i problem, z którym zetknęli się zarządzający firmą ludzie był następujący: unikanie ryzyka i podejmowania się innowacyjnych projektów przez pracowników IT; brak dzielenia się „wpadkami” i poniesionymi niepowodzeniami, co mogłoby pomóc innym uczyć się na tych błędach; Było to o tyle ważne, że klienci oczekiwali rozwiązań technologicznych, które…

Read More

Zarządzania innowacyjnością firmy – kolejny case biznesowy

Brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Pracy (DWP, Department for Work and Pension) zatrudniający ponad 100tys osób jest największym dostawcą usług publicznych w UK. Wyzwaniem dla tej organizacji było zarządzeniem wiedzą tak ogromnej liczby pracowników. Przede wszystkim zaś znalezienie sposobu na oddolne zbieranie pomysłów i opinii na optymalizacje, usprawnienia i zmiany w procesach. DWP (Department for Work and Pension) stworzył rozwiązanie wykorzystujące mechanizmy gier i stawiające na fun, zaangażowanie i motywujące doświadczenie…

Read More

Do czego służy grywalizacja?

Do jakich celów biznesowych warto zastosować rozwiązania grywalizacyjne? Można by rzec, że do wszystkich, w których liczy się człowiek, jego motywacja, zaangażowanie i orientacja na pożądany wynik. W  ostatnim czasie obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój wewnętrznych aplikacji grywalizacyjnych i coraz szerszy zakres ich zastosowań – od zmiany kultury korporacyjnej, poprzez ukierunkowywanie pracowników na skuteczną realizację procesów, aż po wdrażanie określonych programów. Gamifikacja zmienia model angażowania pracowników i buduje nowy wymiar…

Read More

Walka o talenty. Jak grywalizacja zmienia biznes i HR?

Tradycyjnie rola HR w procesie rekrutacji i wdrożenia pracownika do firmy jest widziana jako odpowiedzialność za pozyskanie kandydata, konieczną weryfikację jego CV (rozmowa kwalifikacyjna), złożenie oferty, a następnie przepuszczenie „nowozatrudnionego” przez obligatoryjne szkolenia, poopowiadanie co-nie-co o kulturze organizacyjnej, i wreszcie oddanie go kierownikowi, który odpowiada za resztę. W takich realiach pracownikowi HR pozostaje tylko trzymać kciuki za to, aby pozyskany talent chciał zostać i mieć swój udział w rozwoju firmy….

Read More

Dlaczego grywalizacja zwiększa zaangażowanie pracowników?

Żeby skutecznie angażować i motywować ludzi w organizacji, należy wyraźnie rozróżnić 2 typy zaangażowania: emocjonalne i transakcyjne. Zaangażowanie transakcyjne wynika z relacji pracownik-pracodawca, w której wszelka aktywność, podejmowane działania są powodowane potrzebą spełniania wymagań i zapewnienia sobie wynagrodzenia za wykonywana pracę. Zaangażowanie emocjonalne  jest powodowane wewnętrzną potrzebą samorealizacji. Możliwość realizowania swoich celów, koncentracja na wynikach angażują wewnętrzną motywację i prowadzą do zaangażowania na poziomie emocjonalnym. Odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy, w…

Read More

Czas na grywalizację w organizacjach

Według raportu Gartnera nadchodzi czas intensywnego wzrostu zainteresowania wdrażaniem grywalizacji do zarządzania. Do końca tego roku aż 70% spośród największych firm dokona co najmniej jednego takiego wdrożenia – przewiduje się bowiem, że grywalizacja jest w stanie zwiększyć zaangażowanie pracowników aż o 150%. Skąd takie efekty? W raporcie zaproponowane zostały 4 źródła zaangażowania wynikające z zaaplikowania mechanizmów gier do innych procesów: 1. Natychmiastowy feedback. Informacja zwrotna (feedback loops) w grach i…

Read More