Jak nie „uwalić” programu grywalizacyjnego?

Mówi się, że człowiek najlepiej uczy się na błędach – ja dodam, że najchętniej uczę się na cudzych, więc ku przestrodze podzielę największymi błędami przy projektowaniu programów grywalizacyjnych. Wbrew niektórym opiniom, grywalizacja nie jest tanim chwytem marketingowym (cokolwiek by o niej nie mówić, na pewno nie jest tania…), ani prostym narzędziem, które można z dnia na dzień zaimplementować w biznesie, tylko głębokim, wielowymiarowym i wysublimowanym podejściem do angażowania ludzi. Podstawowym…

Read More

Rozwój wiedzy, kształcenie siebie i innych – przykład wykorzystania grywalizacji w szkoleniu sił sprzedaży Forda

Nierzadko przy wdrażaniu programów szkoleniowych ludzie burzą się mówiąc „to już było”, „znowu szkolenie, a kto będzie za mnie pracował?” itd. Fakt jest taki, że inwestowanie w rozwój ludzi jest procesem ciągłym i angażującym, a kolejne szkolenia nie tylko pogłębiają, ale i poszerzają wiedzę uczestników. Niestety opór pracowników przed przystąpieniem do kolejnego programu jest częstą bolączką HRu. Dlaczego więc nie wykorzystać wiedzy, która już jest w organizacji? Kanadyjski Oddział Forda…

Read More

Ukierunkowana zmiana zachowania – HR business case

Ten wątek będzie o tym, jak wykorzystano grywalizację do zmiany zachowania pracowników pewnej organizacji. Przykładem będzie firma DirectTV zatrudniająca około 800 informatyków i problem, z którym zetknęli się zarządzający firmą ludzie był następujący: unikanie ryzyka i podejmowania się innowacyjnych projektów przez pracowników IT; brak dzielenia się „wpadkami” i poniesionymi niepowodzeniami, co mogłoby pomóc innym uczyć się na tych błędach; Było to o tyle ważne, że klienci oczekiwali rozwiązań technologicznych, które…

Read More

Zarządzania innowacyjnością firmy – kolejny case biznesowy

Brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Pracy (DWP, Department for Work and Pension) zatrudniający ponad 100tys osób jest największym dostawcą usług publicznych w UK. Wyzwaniem dla tej organizacji było zarządzeniem wiedzą tak ogromnej liczby pracowników. Przede wszystkim zaś znalezienie sposobu na oddolne zbieranie pomysłów i opinii na optymalizacje, usprawnienia i zmiany w procesach. DWP (Department for Work and Pension) stworzył rozwiązanie wykorzystujące mechanizmy gier i stawiające na fun, zaangażowanie i motywujące doświadczenie…

Read More

Podkręcanie procesów rozwojowych – case NTT Data

Grywalizacja programów szkoleniowo-rozwojowych daje szerokie możliwości kształtowania organizacji uczących się – nie tylko w sali szkoleniowej podczas sesji warsztatowych, ale każdego dnia w ramach rozwiązywania bieżących problemów biznesowych i dzielenia się wiedzą, pomysłami i wspólnym rozwiązywaniem realnych case’ów. NTT Data, globalny dostawca rozwiązań IT, zatrudniający ponad 60 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego znacząca większość świadczy pracę w siedzibach klientów, zastosował rozwiązania grywalizacyjne do procesu identyfikacji i rozwoju talentów….

Read More

Grywalizacja a zwyczajna gra – na czym polega różnica?

Dla mnie (ale też dla większości osób, które zawodowo zajmują się tematyką grywalizacyjną) gra jest przede wszystkim zabawą, rozrywką, źródłem silnych doznań na poziomie emocjonalnym i motywacyjnym. Gra wciąga, ponieważ stawia wyzwania, definiuje cele, stymuluje rozwój umiejętności i na bieżąco pozwala obserwować efekty ich stosowania. Przede wszystkim jednak gra dzieje się zwykle w fikcyjnym świecie. Grywalizacja koncentruje się na codziennych, rzeczywistych zadaniach, które są oczekiwane od konkretnej, „docelowej” grupy użytkowników….

Read More