Grupowe rozwiązywanie problemów: metoda Vernissage

Planowanie konkretnych działań i ich podział pomiędzy uczestników bywa zadaniem karkołomnym. Dzięki tej metodzie zbudujesz większe poczucie odpowiedzialności za wynik i pomożesz uczestnikom osiągnąć prawdziwą spójność w podjętych decyzjach.

Read More