Garść danych na temat grywalizacji

Gdzie grywalizacja sprawdza się już w biznesie, a gdzie ma jeszcze potencjał do rozwinięcia skrzydeł? 62% dotychczasowych wdrożeń grywalizacyjnych dotyczy relacji z konsumentami (budowanie marki, lojalności) 38% wdrożeń dotyczy wewnętrznych zastosowań (motywowanie sił sprzedaży, rozwój jakości obsługi klienta, HR i inne)   Jak pracownicy podchodzą do tworzenia im rywalizacyjnego środowiska pracy? 70% pracowników deklaruje, że rywalizacja motywuje ich do działania 24% ocenia rywalizację jako demotywującą 7% osób nie ma zdania…

Read More

Dlaczego grywalizacja zwiększa zaangażowanie pracowników?

Żeby skutecznie angażować i motywować ludzi w organizacji, należy wyraźnie rozróżnić 2 typy zaangażowania: emocjonalne i transakcyjne. Zaangażowanie transakcyjne wynika z relacji pracownik-pracodawca, w której wszelka aktywność, podejmowane działania są powodowane potrzebą spełniania wymagań i zapewnienia sobie wynagrodzenia za wykonywana pracę. Zaangażowanie emocjonalne  jest powodowane wewnętrzną potrzebą samorealizacji. Możliwość realizowania swoich celów, koncentracja na wynikach angażują wewnętrzną motywację i prowadzą do zaangażowania na poziomie emocjonalnym. Odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy, w…

Read More