Czy grając w życie można żyć szczęśliwie?

Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, że życie staje się grą, w której masz konkretne misje do osiągnięcia: dowieźć projekt na czas, poprowadzić trudne spotkanie i przekonać zespół do swojego pomysłu, przeanalizować konflikt i zaproponować optymalne rozwiązanie, przychodzić punktualnie na spotkania i kończyć je o czasie… a za każdy rezultat otrzymujesz adekwatną nagrodę: za czas, za jakość, użyteczność, satysfakcję klienta. Jasno widzisz profil swoich osiągnięć i jednocześnie możesz w…

Read More

Jaka grywalizacja daje lepsze efekty? Strukturalna, oparta na punktach, odznakach i tablicach wyników, czy narracyjna – wprowadzająca uczestników w świat rozgrywki?

Profesjonaliści zajmujący się wdrożeniami grywalizacji (eng. gamification) w biznesie postawili ważne pytanie: jakie działania grywalizacyjne podejmować, aby z jednej strony budować silną motywację do osiągnięć, a z drugiej umieć utrzymać ją w czasie? Odpowiedzią może być łączenie mechanizmów gier z narracją, czyli tworzeniem scenariuszy, tła grywalizacji, do której zapraszamy uczestników. Dotyczy to przede wszystkim grywalizowania procesów wewnętrznych, w których uczestnikami są pracownicy. Stosowanie narracji w połączeniu z typowymi narzędziami stosowanymi…

Read More

Grywalizacja a zwyczajna gra – na czym polega różnica?

Dla mnie (ale też dla większości osób, które zawodowo zajmują się tematyką grywalizacyjną) gra jest przede wszystkim zabawą, rozrywką, źródłem silnych doznań na poziomie emocjonalnym i motywacyjnym. Gra wciąga, ponieważ stawia wyzwania, definiuje cele, stymuluje rozwój umiejętności i na bieżąco pozwala obserwować efekty ich stosowania. Przede wszystkim jednak gra dzieje się zwykle w fikcyjnym świecie. Grywalizacja koncentruje się na codziennych, rzeczywistych zadaniach, które są oczekiwane od konkretnej, „docelowej” grupy użytkowników….

Read More

Dlaczego grywalizacja zwiększa zaangażowanie pracowników?

Żeby skutecznie angażować i motywować ludzi w organizacji, należy wyraźnie rozróżnić 2 typy zaangażowania: emocjonalne i transakcyjne. Zaangażowanie transakcyjne wynika z relacji pracownik-pracodawca, w której wszelka aktywność, podejmowane działania są powodowane potrzebą spełniania wymagań i zapewnienia sobie wynagrodzenia za wykonywana pracę. Zaangażowanie emocjonalne  jest powodowane wewnętrzną potrzebą samorealizacji. Możliwość realizowania swoich celów, koncentracja na wynikach angażują wewnętrzną motywację i prowadzą do zaangażowania na poziomie emocjonalnym. Odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy, w…

Read More