Jak nie „uwalić” programu grywalizacyjnego?

Mówi się, że człowiek najlepiej uczy się na błędach – ja dodam, że najchętniej uczę się na cudzych, więc ku przestrodze podzielę największymi błędami przy projektowaniu programów grywalizacyjnych. Wbrew niektórym opiniom, grywalizacja nie jest tanim chwytem marketingowym (cokolwiek by o niej nie mówić, na pewno nie jest tania…), ani prostym narzędziem, które można z dnia na dzień zaimplementować w biznesie, tylko głębokim, wielowymiarowym i wysublimowanym podejściem do angażowania ludzi. Podstawowym…

Read More

freshHR na konferencjach

W piątek 24.10 mieliśmy okazję pokazać się na Digital Learning Congress w Warszawie, gdzie udało się nam spotkać wiele osób, mocno zainteresowanych wdrażaniem grywalizacji w biznesie – dobry znak! Postawiliśmy 100% naszego zaangażowania na pokazanie naszym gościom możliwości, jakie daje wdrożenie platformy grywalizacyjnej FUNTIAGO – to ona była gwiazdą tego dnia 🙂 Nasza prelekcja zatytułowana “Complex” doesn’t mean “complicated”. How to simplify learning process by using smart gamification platform? przyciągnęła…

Read More

Grywalizacja miejsca pracy – szansa czy zagrożenie?

W ostatniej Polityce (nr 35) został opublikowany artykuł o grywalizacji w zarządzaniu ludźmi, co dla mnie jest sygnałem, że temat ten jest coraz bardziej powszechny i istotny w dyskusji o nowoczesnych narzędziach zarządzania. Sam tekst pokazuje rozwiązania grywalizacyjne nieco w krzywym zwierciadle, skupiając się bardziej na mechanice gier niż na filozofii głębokiego angażowania ludzi poprzez sięganie do ich zainteresowań, motywacji wewnętrznej i koncentrowaniu ich na wspólnych celach, ale i tak…

Read More

Rozwój wiedzy, kształcenie siebie i innych – przykład wykorzystania grywalizacji w szkoleniu sił sprzedaży Forda

Nierzadko przy wdrażaniu programów szkoleniowych ludzie burzą się mówiąc „to już było”, „znowu szkolenie, a kto będzie za mnie pracował?” itd. Fakt jest taki, że inwestowanie w rozwój ludzi jest procesem ciągłym i angażującym, a kolejne szkolenia nie tylko pogłębiają, ale i poszerzają wiedzę uczestników. Niestety opór pracowników przed przystąpieniem do kolejnego programu jest częstą bolączką HRu. Dlaczego więc nie wykorzystać wiedzy, która już jest w organizacji? Kanadyjski Oddział Forda…

Read More

Ukierunkowana zmiana zachowania – HR business case

Ten wątek będzie o tym, jak wykorzystano grywalizację do zmiany zachowania pracowników pewnej organizacji. Przykładem będzie firma DirectTV zatrudniająca około 800 informatyków i problem, z którym zetknęli się zarządzający firmą ludzie był następujący: unikanie ryzyka i podejmowania się innowacyjnych projektów przez pracowników IT; brak dzielenia się „wpadkami” i poniesionymi niepowodzeniami, co mogłoby pomóc innym uczyć się na tych błędach; Było to o tyle ważne, że klienci oczekiwali rozwiązań technologicznych, które…

Read More

Zarządzania innowacyjnością firmy – kolejny case biznesowy

Brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Pracy (DWP, Department for Work and Pension) zatrudniający ponad 100tys osób jest największym dostawcą usług publicznych w UK. Wyzwaniem dla tej organizacji było zarządzeniem wiedzą tak ogromnej liczby pracowników. Przede wszystkim zaś znalezienie sposobu na oddolne zbieranie pomysłów i opinii na optymalizacje, usprawnienia i zmiany w procesach. DWP (Department for Work and Pension) stworzył rozwiązanie wykorzystujące mechanizmy gier i stawiające na fun, zaangażowanie i motywujące doświadczenie…

Read More

Podkręcanie procesów rozwojowych – case NTT Data

Grywalizacja programów szkoleniowo-rozwojowych daje szerokie możliwości kształtowania organizacji uczących się – nie tylko w sali szkoleniowej podczas sesji warsztatowych, ale każdego dnia w ramach rozwiązywania bieżących problemów biznesowych i dzielenia się wiedzą, pomysłami i wspólnym rozwiązywaniem realnych case’ów. NTT Data, globalny dostawca rozwiązań IT, zatrudniający ponad 60 tysięcy pracowników na całym świecie, z czego znacząca większość świadczy pracę w siedzibach klientów, zastosował rozwiązania grywalizacyjne do procesu identyfikacji i rozwoju talentów….

Read More

Do czego służy grywalizacja?

Do jakich celów biznesowych warto zastosować rozwiązania grywalizacyjne? Można by rzec, że do wszystkich, w których liczy się człowiek, jego motywacja, zaangażowanie i orientacja na pożądany wynik. W  ostatnim czasie obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój wewnętrznych aplikacji grywalizacyjnych i coraz szerszy zakres ich zastosowań – od zmiany kultury korporacyjnej, poprzez ukierunkowywanie pracowników na skuteczną realizację procesów, aż po wdrażanie określonych programów. Gamifikacja zmienia model angażowania pracowników i buduje nowy wymiar…

Read More

Walka o talenty. Jak grywalizacja zmienia biznes i HR?

Tradycyjnie rola HR w procesie rekrutacji i wdrożenia pracownika do firmy jest widziana jako odpowiedzialność za pozyskanie kandydata, konieczną weryfikację jego CV (rozmowa kwalifikacyjna), złożenie oferty, a następnie przepuszczenie „nowozatrudnionego” przez obligatoryjne szkolenia, poopowiadanie co-nie-co o kulturze organizacyjnej, i wreszcie oddanie go kierownikowi, który odpowiada za resztę. W takich realiach pracownikowi HR pozostaje tylko trzymać kciuki za to, aby pozyskany talent chciał zostać i mieć swój udział w rozwoju firmy….

Read More

Garść danych na temat grywalizacji

Gdzie grywalizacja sprawdza się już w biznesie, a gdzie ma jeszcze potencjał do rozwinięcia skrzydeł? 62% dotychczasowych wdrożeń grywalizacyjnych dotyczy relacji z konsumentami (budowanie marki, lojalności) 38% wdrożeń dotyczy wewnętrznych zastosowań (motywowanie sił sprzedaży, rozwój jakości obsługi klienta, HR i inne)   Jak pracownicy podchodzą do tworzenia im rywalizacyjnego środowiska pracy? 70% pracowników deklaruje, że rywalizacja motywuje ich do działania 24% ocenia rywalizację jako demotywującą 7% osób nie ma zdania…

Read More