Autorska metoda pracy stworzona przez Urszulę Rudzką-Stankiewicz, która bardzo skutecznie pomaga wdrożyć nowe narzędzia i metody pracy w zespole. Polega na cyklicznych, krótkich spotkaniach, które przebiegają wg określonego schematu i za każdym razem stanowią dodatkowy krok w kierunku pełnego wdrożenia. Dzięki rozbiciu nauki na mniejsze etapy przerywane praktycznym wykorzystaniem – wdrożenie przebiega w sposób lepiej kontrolowany, a zmiany są bardziej trwałe.

zarzadzanie zmianą