Gra symulacyjna Business Manager™

Business Manager™ jest to gra symulacyjna stworzona przez BTI GmbH przy współpracy z Niemiecką Akademią Nauk.

Celem udziału w symulacji jest rozwój przedsiębiorczego myślenia i działania. Uczestnicy warsztatu lepiej rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Poznają zasady prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy, czy rentowność.

Symulacja przebiega wg zasady: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz, która ułatwia przeniesienie nabytych doświadczeń i wiedzy na grunt praktycznego zastosowania. Gracze mogą dowolnie testować hipotezy i sprawdzać efekty pomysłów oraz rozwijać własną kreatywność.

Business Manager

Uczestnicy gry wchodzą w rolę grupyekspertów, która analizuje sytuację i sposób funkcjonowania firmy.
Mają do dyspozycji m.in. dane finansowe, informacje o zamówieniach i kosztach oraz informacje o istniejących
procesach. Ich zadaniem jest analiza tych informacji i rekomendowanie rozwiązań. Następnie obserwują wpływ
swoich decyzji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Uczestnicy po udziale w 2-dniowej symulacji lepiej rozumieją:

  • znaczenie interesariuszy przedsiębiorstwa i przepływu kapitału pomiędzy nimi
  • dane zawarte w bilansie oraz powiązane z nimi strategie przedsiębiorstwa
  • rachunek zysków i strat
  • znaczenie marży oraz amortyzacji
  • wskaźniki rentowności
  • cashflow
  • sposoby na optymalizacje procesu

 

„W ciągu tego szkolenia nauczyłam się więcej o prowadzeniu przedsiębiorstwa, niż w trakcie całych studiów ekonomicznych!”
– opinia uczestniczki gry