Multi-Dot-Question to metoda facylitacji, czyli prowadzenia spotkania, której często używamy. Jest to szybki i prosty sposób, aby uczestnicy podjęli decyzję lub wybrali priorytety. Dzięki tej metodzie możesz:

 • zaangażować wszystkich w proces podjęcia decyzji
 • szybko osiągnąć prawdziwy konsensus
 • zwiększyć poczucie odpowiedzialności wszystkich uczestników za podjęte decyzje
 • zminimalizować wpływ osób dominujących w grupie oraz konfliktów pomiędzy uczestnikami
 • oszczędzić czas.

 freshhr-facylitacja

Na czym polega facylitacja metodą Multi-Dot-Question?

Zaprezentuj katalog rozwiązań

Pierwszym krokiem jest zawsze zaprezentowanie katalogu możliwych decyzji. Jest to zawsze katalog już zamknięty. Wszystkie punkty powinny być jednakowo rozumiane przez wszystkich uczestników. Jeśli katalog był tworzony chwilę wcześniej przez tą samą grupę, np. metodą Card-Question & Clustering, wystarczy krótko go przypomnieć. Jeśli katalog był tworzony znacznie wcześniej lub pochodzi z innego źródła niż grupa, omów szczegółowo kolejne punkty.

Opis metody Card-Question&Clustering znajdziesz tutaj: http://freshhr.pl/freshhr/zebranie-rozwiazan/

Zadaj pytania

Dopiero po wyjaśnieniu możliwych opcji zadaj uczestnikom pytanie, na które chcesz znać odpowiedź. Precyzja sformułowania pytania jest niezwykle istotna, ponieważ ma ono często odmienną treść, niż pytanie zadane na etapie tworzenia rozwiązań. Przykład. Pracujemy z grupę ekspertów nad modelem kompetencyjnym w sprzedaży. Na etapie generowania rozwiązań prosimy uczestników o stworzenie katalogu kompetencji sprzedawcy mających wpływ na osiągane przez niego efekty. Po wypracowaniu katalogu rozwiązań metodą Card-Question&Clustering pytamy, które uważają, że powinny być rozwijane w pierwszej kolejności.
Po zadaniu pytania daj uczestnikom chwilę na refleksję. Pamiętaj, aby zaznaczyć, że jest to refleksja indywidualna i nie jest to moment na dyskusje grupowe. Dzięki temu redukujesz efekt wpływu osób o silniejszej pozycji w grupie, na decyzję pozostałych.

Omów zasady

Opowiedz uczestnikom, w jaki sposób odbędzie się głosowanie. Każdy z uczestników otrzyma określoną ilość naklejek – kropek oraz czarny mazak. Na każdej z naklejek powinien napisać numer wybranego rozwiązania. Na każdej kropce powinien się znaleźć inny numer. Każda kropka powinna zostać wykorzystana.

Możliwe jest pewne odstępstwo od powyższych reguł. Jego znaczenie i konsekwencje omówimy poniżej.

Rozdaj materiały

Dopiero po wytłumaczeniu zasad pracy rozdajemy uczestnikom materiały. Dlaczego? Ponieważ nasza uwaga niestety jest mocno ograniczona, a naklejki potrafią być ciekawe. Chcemy, aby uczestnicy byli skoncentrowani na zasadach pracy, a nie zabawie nowymi materiałami.

Głosowanie indywidualne

Daj uczestnikom czas, aby podjęli decyzję i zapisali odpowiednie numery na naklejkach. W tym czasie zadbaj, aby uczestnicy pracowali indywidualnie.

Głosowanie na tablicy

Zaproś uczestników do naklejenia punktów przy odpowiednich rozwiązaniach. Każdy powinien wstać i nakleić swoje głosy. Wszyscy równocześnie. Zamieszanie stworzone w tym momencie jest dobre. Po pierwsze nieco dynamizuje pracę. Po drugie, ułatwia „ukrycie się w tłumie”. Uczestnicy nie do końca są w stanie zauważyć, kto, na które rozwiązanie głosował.  Delikatnie zarządzamy powstałym chaosem, aby z jednej strony dać faktycznie choć niewielkie poczucie anonimowości głosowania, ale z drugiej, aby proces przebiegał sprawnie.

Pokaż wyniki

Liczymy oddane głosy i zapisujemy wyniki w tabeli. Ilość głosów zapisujemy mniejszą liczbą obok kropek. Pozycję w rankingu – najlepiej w oddzielnej kolumnie, innym kolorem. Zwycięzców dodatkowo oznaczamy. Zawsze odczytujemy wyniki wraz z ilością oddanych głosów.

03_FreshHR_Multi-Dot_Question-przyklad

Zasady, o których warto pamiętać:

 1. Zawsze najpierw poproś o zapisanie numerów rozwiązań na kropkach, a potem poinformuj, że kropki będą naklejane. Dzięki temu wspierasz uczestnika w samodzielnym podjęciu decyzji, bez koncentrowania uwagi na możliwym odbiorze jego wyboru przez innych członków grupy.
 2. Używaj takich samych naklejek i mazaków dla wszystkich. Ponownie pomaga to budować poczucie równości i pewnego stopnia anonimowości.
 3. Każdy uczestnik powinien otrzymać tyle samo głosów. Zawsze jest to ilość równa połowie możliwych rozwiązań. Przy liczbach nieparzystych – zaokrąglona w górę. Czyli np. przy 10 rozwiązaniach, uczestnicy otrzymują 5 kropek. Przy 11 rozwiązaniach – 6.
 4. Wyraźnie zaznacz miejsca, w których uczestnicy powinni naklejać kropki. W innym wypadku trudno będzie Ci je liczyć.

 

Możliwa modyfikacja: uczestnicy nie muszą wykorzystywać wszystkich kropek

Taką modyfikację możesz wprowadzić, jeśli spełnisz oba warunki ROWNOCZEŚNIE. Po pierwsze uczestnicy są zmotywowani do podjęcia najlepszej decyzji i nie ma między nimi konfliktu. Po drugie, Bardziej zależy Ci na wybraniu rozwiązań najlepszych jakościowo, a mniej na poczuciu osiągnięcia konsensusu przez wszystkich członków grupy.

FreshHR-Facylitacja

Do czego możesz użyć Multi-Dot-Question?

 •  wybieranie priorytetów
 •  podejmowanie decyzji
 •  zawężenie ilości opcji, nad którymi dalej pracujemy
 •  zbadanie opinii
 •  diagnoza skali/obszarów zagadnienia
 •  kontraktowanie zasad

 

Potrzebne materiały:

Naklejki – kropki: https://www.gadzetytrenera.pl/pl/p/Naklejki-kropki-96-szt.%2C-18mm/309
M
arkery: https://www.gadzetytrenera.pl/pl/searchquery/marker/1/phot/5?url=marker 

 

Proponowany wpis:

Card-Question & Clustering: czyli jak zebrać i zorganizować rozwiązania problemu

Opisana metoda facylitacji spotkania została opisana przez J.W. Seiferta w książce „Visualisation – Presentation – Facilitation„. Powyższy opis stanowi autorskie opracowanie oryginalnej metody.