Single-Dot-Question to narzędzie moderowania spotkań. Jedna z moich ulubionych metod otwierania spotkania, ale także szkolenia, czy warsztatu. Szybkie, subtelnie zaskakujące w formie i angażujące. Jak to zrobić?

Metoda Single-Dot-Question została opisana przez Josefa W. Seiferta w książce „Visualisation – Presentation – Facilitation”. Autor, guru facylitacji, proponuje, aby skorzystać z niej na początku spotkania , aby:

 • zbadać opinie lub emocje uczestników,
 • zbudować przejrzystość pojęć,
 • wywołać dyskusję.

Osobiście czasem też używam tego narzędzia:

 • do wprowadzenia nowego tematu/pojęcia,
 • do zbudowania spójności postrzegania celu spotkania,
 • a czasem nawet na zakończenie jakiejś fazy, aby zbadać stopień zrealizowania celu (przynajmniej w postrzeganiu uczestników).

Fazy moderowania metodą Single-Dot-Question:

Faza 0. Wprowadzenie merytoryczne

Ta faza występuje zwykle jeśli metoda używana jest w kontekście szkoleniowym. Rzadziej przy zastosowaniu na spotkaniu. Polaga na wprowadzeniu uczestników w określony kontekst merytoryczny, zwrócenie uwagi na zagadnienia, którymi będziemy się zajmować, czy też pokazanie określonego punktu widzenia.

Faza 1. Aktywność właściwa

 1. Zadaj pytanie i je paroma słowami wytłumacz – sercem Single-Dot-Question jest zadanie pytania do uczestników. Powinno on być skierowane bezpośrednio do nich (forma Ty), w jakiś sposób kontrowersyjne lub wzbudzające emocje, otwarte, konkretne i rozsądnej długości :). Na pewno ważne, aby w sposób bezpośredni wiązało się z tematem i/lub celem spotkania.
 2. Pokaż skalę – Uczestnicy odpowiadają w oparciu o zaproponowaną przez Ciebie skalę. Powinna ona być min. 3 stopniowa. Możesz skorzystać ze skali numerycznej, werbalnej, symbolicznej. Możesz także określić dwa wymiary odpowiedzi, choć osobiście tego unikam. Zawsze najpierw pokaż skalę, nazwij jej wymiary i wytłumacz, co oznaczają.
 3. Poproś o refleksję nad odpowiedzią – najpierw poproś uczestników, aby odpowiedzieli na to pytanie sami sobie.
 4. Rozdaj „Doty”, czyli naklejki w kształcie kropki – najlepiej jeśli każdy uczestnik otrzyma swoją kropkę bezpośrednio od Ciebie. Powinny one być wszystkie w tym samym kolorze.
 5. Poproś o podejście do skali i naklejenie „Dota” w odpowiednim dla siebie miejscu. Każdy uczestnik powinien sam wstać, podejść i nakleić swoją kropkę.

Faza 2. Dyskusja

 1. Podsumuj, jakiej odpowiedzi udzieliła największa ilość osób i jakie były skrajności.
 2. Zainicjuj „fantazjowanie” na temat postaw i zachować osób udzielających różne odpowiedzi. Przechodź po kolei przez obszar wybierany najczęściej, potem odpowiedź najbardziej negatywna i najbardziej pozytywna. Nie pytaj kto postawił daną kropkę. Zachęć uczestników, aby pomyśleli co osoba odpowiadająca w ten sposób myśli na dany temat, co robi. Same pytania i eksplorowane obszary uzależnij od tematu i celu ćwiczenia. Wnioski, jakie powinny zostać zapamiętane notuj pod skalą.

Pamiętaj, że to dopiero wstęp, więc nie przedłużaj zbytnio tej dyskusji. Określijcie najważniejsze punkty, w obszarze których uczestnicy się zgadzają. Niech to będzie dopiero początek pracy, pewna baza. W szczegóły, problemy i rozwiązania będziecie wchodzi na dalszej części spotkania.

Powodzenia!

Chcesz poznać nasze inne narzędzia? Zapraszamy na warsztaty narzędziowe Espresso Workshops. Wejdź w nasz kalendarz wydarzeń. 

02_SDQ

Leave a Comment