W obszarach HR grywalizacja stosowana jest coraz odważniej. Widząc na prawdę dobre efekty zastosowania tego podejścia w marketingu, czy sprzedaży, coraz więcej organizacji rozszerza zastosowanie grywalizacji na mniej oczywiste projekty. Jednym z najlepszych procesów HR, do wkomponowania mechanizmów gier są szkolenia i rozwój pracowników.

Efektywność  projektów szkoleniowo – rozwojowych jest często tracona poprzez:

  • Bariery w zastosowaniu nowej wiedzy, czy umiejętności do codziennych obowiązkówgrywalizacja hr
  • Nieadekwatność procesu szkoleniowego do rzeczywistości pracownika
  • Brak długotrwałej motywacji do stałej zmiany
  • Zbyt długi czas oczekiwania na realizację potrzeby rozwojowej
  • Wysokie koszty pozostania specjalistycznej wiedzy
  • Trudności w pełnym wykorzystaniu, rozpropagowaniu zabezpieczeniu (!) wiedzy wewnętrznych ekspertów

Dodatkowo rzadko organizacje decydują się na faktyczny i rzetelny pomiar rentowności konkretnych projektów szkoleniowych, bo w tradycyjnym ujęciu jest on na tyle czasochłonny, że znacznie obciąża ową badaną rentowność (sic!). Dlatego często pomiar efektów szkolenia pozostaje na etapie badania satysfakcji uczestników  (ankiety poszkoleniowe).

Zastosowanie grywalizacji pozwala w relatywnie łatwy sposób zaadresować te trudności i znacząco zwiększa efektywność podejmowanych działań. Nie tylko poprzez wzrost zaangażowania, czy dostarczenie dodatkowych narzędzi wspierających proces zmiany, ale także umożliwiając bieżące monitorowanie efektywności procesu nauki dostarczenie konkretnych wskaźników do pomiaru rentowności. Pozwala to reagować szybciej i bardziej precyzyjnie na potrzeby uczestników i samej organizacji, bo już w trakcie samego procesu.

Wybierając platformę grywalizacyjną do projektu szkoleniowego pamiętaj, aby spełniała ona 3 najważniejsze kryteria:

  1. Za platformą musi stać człowiek!grywalizacja-HR

Procesu rozwoju pracownika nie da się do końca wystandaryzować. Każdy z uczestników startuje z innym bagażem wiedzy i doświadczenia, uczestnicy różnią się też gotowością do zmiany, szybkością przyswajania informacji i motywacją. Dlatego nie da się zaplanować w pełni zautomatyzowanego procesu rozwoju. Za dobrą platformą grywalizacyjną powinien stać doświadczony psycholog – animator, który na bieżąco monitoruje reakcje uczestników i postępy nauki. Jest on  w stanie szybko zareagować na zdarzenia uruchamiając konkretne i zindywidualizowane rozwiązania. Tylko wtedy mamy pewność, że proces rozwoju zachowuje wysoką efektywność.

  1. Intuicyjna obsługa

Szukaj rozwiązań, które są proste i nie musisz tracić czasu na naukę skomplikowanych funkcjonalności. Platforma grywalizacyjna powinna posiadać szczególnie intuicyjny interfejs, aby od pierwszego dnia projektu uczestnicy angażowali się w naukę tych ważnych dla nich umiejętności. Zbytnie skomplikowanie systemu jedynie zniechęca.

  1. Elastyczne możliwości uruchamiania kolejnych funkcjonalności

hands-1697895_1920Każdy projekt szkoleniowy jest nieco inny. Dlatego idealna platforma grywalizacyjna powinna być bardzo elastyczna. Po pierwsze, musisz mieć możliwość jej szybkiego uruchomienia i integracji, aby nie tracić czasu i pieniędzy (zasoby IT kosztują!) na długie procesy wdrożenia. Po drugie musi być łatwa do konfiguracji i pozwalać na elastyczne uruchamianie aktualnie potrzebnych modułów. Po trzecie powinna dawać możliwości rozbudowy i zmian. W przyszłości na pewno okaże się, że będziesz potrzebować dostosowania jej do specyfiki Twojej organizacji. Dużo szybciej i taniej będzie, jeśli firma, która dostarcza Ci platformę, ma możliwość jej dostosowania własnymi zasobami.