Dla mnie (ale też dla większości osób, które zawodowo zajmują się tematyką grywalizacyjną) gra jest przede wszystkim zabawą, rozrywką, źródłem silnych doznań na poziomie emocjonalnym i motywacyjnym. Gra wciąga, ponieważ stawia wyzwania, definiuje cele, stymuluje rozwój umiejętności i na bieżąco pozwala obserwować efekty ich stosowania. Przede wszystkim jednak gra dzieje się zwykle w fikcyjnym świecie.

Grywalizacja koncentruje się na codziennych, rzeczywistych zadaniach, które są oczekiwane od konkretnej, „docelowej” grupy użytkowników. Program grywalizacyjny wkomponowywany jest w procesy przedsiębiorstwa i staje się jego integralną częścią, która stymuluje do podejmowania działań wspierających działalność biznesową (sprzedaż, rozwój, obsługę klienta i inne).

CELE GRYWALIZACJI

CELE GRYWALIZACJI

 Przede wszystkim jednak grywalizacja (eng. gamification) jest zawsze zorientowana na konkretny cel:

  • wywołanie pożądane reakcji
  • rozwiązanie problemu
  • nauczenie czegoś nowego / utrwalenie wiedzy
  • zwiększenie zaangażowania
  • zwiększenie lojalności
  • aż wreszcie – wniesienie do zwykłych czynności pierwiastka przyjemności i zabawy.

Leave a Comment