Gdzie grywalizacja sprawdza się już w biznesie, a gdzie ma jeszcze potencjał do rozwinięcia skrzydeł?

62% dotychczasowych wdrożeń grywalizacyjnych dotyczy relacji z konsumentami (budowanie marki, lojalności)
38% wdrożeń dotyczy wewnętrznych zastosowań (motywowanie sił sprzedaży, rozwój jakości obsługi klienta, HR i inne)

 

Jak pracownicy podchodzą do tworzenia im rywalizacyjnego środowiska pracy?

70% pracowników deklaruje, że rywalizacja motywuje ich do działania
24% ocenia rywalizację jako demotywującą
7% osób nie ma zdania w tej kwestii

 

Jak rozwija się rynek usług grywalizacyjneych?

80% spośród największych firm wdroży rozwiązania grywalizacyjne do 2017 roku
70% spośród nich zastosuje grywalizację również do podniesienia efektywności swoich wewnętrznych procesów

Dane: Raport Gartnera 2013 rok oraz wyniki badań dostępne na grywalizacj24.pl

 

Leave a Comment