Do jakich celów biznesowych warto zastosować rozwiązania grywalizacyjne? Można by rzec, że do wszystkich, w których liczy się człowiek, jego motywacja, zaangażowanie i orientacja na pożądany wynik. W  ostatnim czasie obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój wewnętrznych aplikacji grywalizacyjnych i coraz szerszy zakres ich zastosowań – od zmiany kultury korporacyjnej, poprzez ukierunkowywanie pracowników na skuteczną realizację procesów, aż po wdrażanie określonych programów. Gamifikacja zmienia model angażowania pracowników i buduje nowy wymiar relacji pracownik-pracodawca, oparty na identyfikowaniu wspólnych celów i wartości. Rozwiązania gamifikacyjne bazują na definiowaniu prostych kroków do podjęcia, jasno określonych akcji do wykonania tak, aby doprowadzić uczestnika / pracownika / klienta do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jednym z nich jest uczenie się nowych zachowań, które odpowiadają oczekiwaniom firmy. Chodzi o to, aby wyraźnie mówić co ma zostać osiągnięte, na bieżąco nagradzać, za podejmowanie odpowiednich kroków i tworzyć środowisko sprzyjające wytwarzaniu się nowych nawyków w atrakcyjny i angażujący sposób – taki fresh HR 🙂

 

Na podstawie książki Briana Burke, „Gamify. How to motivate people to do extraoridinary things”, Wyd. Gartner 2014 r.

Gamify

 

Leave a Comment