Żeby skutecznie angażować i motywować ludzi w organizacji, należy wyraźnie rozróżnić 2 typy zaangażowania: emocjonalne i transakcyjne. Zaangażowanie transakcyjne wynika z relacji pracownik-pracodawca, w której wszelka aktywność, podejmowane działania są powodowane potrzebą spełniania wymagań i zapewnienia sobie wynagrodzenia za wykonywana pracę. Zaangażowanie emocjonalne  jest powodowane wewnętrzną potrzebą samorealizacji. Możliwość realizowania swoich celów, koncentracja na wynikach angażują wewnętrzną motywację i prowadzą do zaangażowania na poziomie emocjonalnym. Odpowiednio zaprojektowane środowisko pracy, w którym przed pracownikami stoją wyzwania,  ważne dla nich zadania, ciekawe przedsięwzięcia, a także elementy zaczerpnięte ze świata gier takie jak nagrody w postaci punktów czy wyróżnień za spełnienie oczekiwanych działań dodatkowo zachęcają do dawania więcej niż to, co zawiera formalny opis stanowiska pracy. Dobrze zaprojektowane elementy gry w codziennej pracy dają efekt win-win dla obydwu stron. Ludzie z natury lubią wyzwania – trzeba je tylko jasno komunikować i nagradzać wszelkie działania przybliżające do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Menedżerowie nie są w stanie poradzić sobie z tym zadaniem w 100%. Nowoczesne technologie grywalizacyjne są nie tylko pomocne, ale wręcz niezbędne, aby zapewniać natychmiastowy feedback, obserwować pasek postępu czy znać dokładnie wyniki osiągane przez uczestników. Praca może być wciągająca…

 

Leave a Comment