Urszula Rudzka-Stankiewicz
Efektywność osobista i zespołowa, Grywalizacja
Praktyk HR, trener biznesu i facylitator. Specjalizuje się w budowaniu zaangażowania, wspieraniu procesu grupowego rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji oraz rozwoju efektywności osobistej. Autorka metody Espresso Workshops. Certyfikowany trener gry symulacyjnej Business Manager™, gry szkoleniowej SysTeamsChange® oraz metody InSights Discovery®. Doświadczony menedżer projektów. Posiada 9 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów oraz przy wdrażaniu zmian w dużych organizacjach z branży B2B oraz insurance & finance. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu PMBok® oraz PRINCE2®. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ekonomię na Uczelni Łazarskiego. Od 2014 roku związana z branżą grywalizacyjną. Promotorka podejścia Octalysis Framework® oraz Human Focus Design.
LinkedIn
dr Dorota Jasielska
Ocena kompetencji, Jakość życia
Wykładowca, rekomendowany trener PTP, asesor. Obroniła doktorat z zakresu psychologii szczęścia na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie pomiaru kompetencji, budowy testów osobowości oraz ewaluacji działań rozwojowych. Doświadczony asesor podczas sesji AC/DC. Autorka książki „Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi?” oraz licznych publikacji branżowych. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej.
LinkedIn
Joanna Robaczewska
Coach ICF, Trener biznesu
Ekspert w zakresie coachingu i mentoringu biznesowego oraz life coachingu. Akredytowany Coach ACC ICF, certyfikowany trener biznesu. Praktyk z przeszło 7-letnim doświadczeniem szkoleniowym w różnych branżach, m.in. farmaceutycznej, kosmetycznej, finansowej, budowlanej, paliwowej. Wdrażała standardy sprzedaży i jakości obsługi w wielu organizacjach. Zarządzała działem szkoleń wspierającym sprzedaż w międzynarodowej korporacji kosmetycznej. Ma na swoim koncie przeszło 1600 godzin szkoleń oraz 1100 godzin coachingów z zakresu wzrostu efektywności sprzedaży, motywacji, wdrażania standardów jakości obsługi, rozwoju kompetencji menedżerów. Ukończyła specjalizację trenerską na Wydziale Psychologii UW oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.
LinkedIn
Dominika Rudzka
Key Account Manager
Jej główną umiejętnością jest porządkowanie chaosu, zarówno w dokumentacji, jak i w kalendarzach. Pasjonatka tabel, wykresów i ewidencji. Lata spędzone na stanowiskach menadżerskich w branży Retail wyrobiły w niej nie tylko zdolności przywódcze, a przede wszystkim umiejętność zarządzania czasem swoim i innych, działanie pod presją czasu, szybkie reagowanie na problemy techniczne i systemowe, spojrzenie proklienckie, jak również wrażliwość na potrzeby Klientów oraz współpracowników. Nie lubi się nie uśmiechać, a sprawy nierozwiązywalne nie istnieją w jej słowniku. Prywatnie właścicielka kota Simona oraz entuzjastka kina brytyjskiego.